Home Tags Kitade Satoshi

Tag: Kitade Satoshi

Final Fantasy XV כמעט הושלם

יצא עדכון פיתוח בפורום הראשי של Final Fantasy XV, המתכנת קיטדה סטושי (Kitade Satoshi) אישר כי המשחק נכנס לשלב הPre-beta והוא עכשיו שחיק מההתחלה ועד הסוף. השג זה מעניק לצוות הפיתוח תחושה של שלמות מאחר והם יכולים לראות את הפרויקט שלהם כשלם, בהשוואה למה שהיה בשלבים המוקדמים של המשחק. עכשיו שאפשר לשחק במשחק, הצוות נע לשלב ההליטוש של הפיתוח. קיטדה...

מאמרים אחרונים