Home Tags משחק מרובה משתתפים

Tag: משחק מרובה משתתפים

משחק התפקידים מרובה המשתתפים Crowfall נכנס לשלב הבא של בדיקה

משחק מרובה המשתתפים אשר צפוי לצאת בקרוב בשם Crowfall מומן בהצלחה מרובה בKickstarter ב25 לפברואר 2015. מאז שהפרויקט הושק, המשפתחים, ArtCraft Entertainment, גיסו $1,766,204 מהיעד המקורי של $800,000. זהו הישג מרשים ביותר והמשחק אכן מראה את זה. המפתחים יפתחו את הבדיקה הבאה בסדרת הבדיקות שלהם בנובמבר. הבדיקה תחיל את מערכת הקרב, והיא תהיה זמינה אך ורק דרך הזמנות. הזמנות אלו...

מאמרים אחרונים