Alan Wake חוזר! לפחות על פי הבקשה לרישום שהוגשה על פי Remedy Entertainment.

untitledbtsh0

הבקשה לרישום, גולתה על ידי NeoGAF, והיא נרשמה ב23 לפברואר למשרד Harmonization בשוק הפנימי דרך מערכת ה"FastTrack". עוד לא נראה שהבקשה אושרה עדיין, אך אני לא דואג.

מעריצים עלולים לזכור שבסופו של הDLC של Alan Wake הסופר, אלן התחיל לכתוב ספר בשם "Return". דפים מאותו הספר יכולים להימצא לכל אורך American Nightmare. זהו כביכול הדרך של אלן לברוח המהקום החשוך, והבקשה לרישום זו עלולה לרמוז כי הוא הצליח.

Remedy עוד לא סיימו עם Alan Wake, וברגע שQuantum Break יצא באפריל, הם עלולים להכריז על Alan Wake חדש בקרוב. אך אי אפשר לדעת.