Blizzard הכריזו על כמה שינויי מפתח הבאים למשחק ה-MOBA שלה במהלך הפאנל של "State of the Game" שהתרחשה ב-BlizzCon מוקדם יותר היום.בזמן הקרוב, אנשים יתחילו לקבל באנים מלוביי ה-Draft. בנוסף, בליזארד מתכוננים להכניס סולם חדש בשם "Grandmaster ladder" לשחקנים אשר הגיעו לרמה המקסימלית בסולם הנוכחי. בפאנל גם דובר על מערכת תיאום חדשה לפני סוף השנה הנוכחית.

 

מערכת התיאום הנוכחית של Heroes of the Storm סובלת מהבעיות דומות לאלה של StarCraft 2, שכן היא נבנתה להיות מהירה מאד, אך לא להשוות בין רמת השחקנים. המערכת החדשה תשנה את מאפיינים אלו ותשים שחקנים מנוסים אל מול אלו השווים להם. סימלציות שהחברה עשתה כבר הראו שיפור ניכר בכך שרמת השחקנים הייתה הרבה יותר קרובה אחד לשני.

Blizzard מנסה להוציא את המערכת לשוק בשבועות הקרובים, למרות שהם כמובן לא מבטיחים דבר. כאשר מערכת זו תושק נראה שזה אכן יהיה צעד גדול לכיוון הנכון.