Trails of Cold Steel III בדרך למערב

חברת NIS America הכריזה שהכותר השלישי בסדרת משחקי התפקידים Trails of Cold Steel יגיע למערב לקונסולת PlayStation 4 לקראת סוף השנה הנוכחית.

עבור אלו מכם שאינם מכירים את Trails of Cold Steel, המשחקיות בסדרה היא בקרבות בתורות, כאשר הדמויות נמצאות בזירה תלת-מימדית, כך שיש חשיבות גבוהה למיקום ולא רק לפעולות שבוחרים. מעבר לקרבות עצמם, יש מרכיב מאוד חשוב לקסטומיזציה של הדמויות – הדמויות שונות אחת מהשנייה עם יתרונות וחולשות וצריך לבחור אילו יכולות וקסמים לתת להם בשביל להיות הכי אפקטיביים.

המשחק ממשיך את עלילת שני המשחקים הקודמים בסדרה, שישוחררו בהמשך השנה לקונסולת ה-PlayStation 4 וזמינים בינתיים על ה-PlayStation 3 ועל ה-PS Vita. העלילה מתרחשת באימפריית ארבוניה, מקום שיהיה מוכר למי ששיחק בסדרת Trails in the Sky. האימפרייה סובלת ממאבק של ארגונים שונים בתוך ומחוץ לממלכה שרוצים לשלוט בממלכה לצרכיהם האישיים.

התרגום למשחק הולך לצאת תחת השגחתם של חלק מהצוות המקורי שעבד על המשחקים הקודמים. במשחק יהיו דמויות חדשות וישנות, וגם פתיח אינטרקטיבי בשביל מי שלא שיחק במשחקים הקודמים או רוצה להיזכר בעלילה.