Home Tags Internet Censorship

Tag: Internet Censorship

מה אחסום היום – מהדורת הפירטים

אתר הטורנטים הפופולארי Thepiratebay עומד בפני חסימה. לפי צו בית משפט, על ספקיות האינטרנט באנגליה לחסום גישה לאתר למשתמשים שלהם. זאת לאחר שהבקשה הוגשה כבר לפני שנה, אך לא נענתה עקב חוסר צו חוקי. הסיבה לחסימה מוכרת: מנהלי האתר משלשלים לכיסם כסף שהושג בדרך-לא-דרך, בעוד אמני המוזיקה והוידאו לא מקבלים את התמורה עבור העבודה אותה השקיעו. לאחר חסימת Megaupload על-ידי...

מאמרים אחרונים