Home Tags 2016

Tag: 2016

Driveclub רומז על מסלולים חדשים ב2016

יצאה רמיזה רשמית מהעמוד טוויטר של המשחק, Driveclub יקבל מסלולים חדשים בהרחבה הבאה שלו שתצא בשנה הבאה. המסלולים השונים נרמזו על ידי מספר תמונות של מרוצים מטושטשים, חשוכים וחשוכים. הארכיטקטורה שהתמונות מציגות הן עיצוב אירופאי עם גגות וסיבובים חדים במיוחד. אך תודות למשיכה החזקה העולמית למירוצי רחוב, קשה לדעת בדיוק מאיפה מסלולים אלו מגיעים בעולם. עוד אין תאריך רשמי לחבילת ההרחבה,...

מאמרים אחרונים