THQ הודיעה כי היא תשחרר דמו של המשחק Red Faction: Armageddon ב3 למאי. הדמו ייצא במקביל לXBOX 360 ולPS3 (בהנחה ושירות הPSN, שמושבת כבר כמה ימים, יתוקן בזמן) אבל לא לPC. בדמו יוכלו שחקנים להתנסות ב"Neno Forge", המסוגל להרוס ולתקן את הארכיטקטורה בעולם המשחק, וב"רובה המגנטים", המסוגל להפיל בניינים שלמים על אוייבים.

Red Faction: Armageddon יגיע לארץ על הXBOX 360, הPS3 והPC בתחילת יוני.