Home Tags Jerusalem Game Makers Community

Tag: Jerusalem Game Makers Community

Game Jam Jerusalem – התוצרים יצאו לוהטים אחרי טיגון ואפיה של 36 שעות

האווירה מתחממת וקהילת Make Games JLM נותנת פוש אחרון; מעט שעות שינה, אך מלא חלומות שקורמים עכשיו עור וגידים. השעות האחרונות של ה- Game Jam מוקדשות לחיבור הקוד לסאונד, "לצלחת" את הכל בצורה יפה ואמנותית ולהרגיש את המשחקים שהם יצרו, רגע לפני ההגשה. רוב המשתתפים שרדו את היממה הראשונה, ואפילו הגיעו משתתפים חדשים בשביל לעבוד על משחקים שהתרחקו כבר שנות...

מאמרים אחרונים