Home Tags אוסטרליה

Tag: אוסטרליה

פרטים חדשים על Burnout Crash

אתר Joystiq מדווח כי תודות לועדת הצנזורה של אוסטרליה התגלו פרטים חדשים על המשחק הבא בזיכיון Burnout, שעדיין לא הוכרז אפילו באופן רשמי. בדיווח נרשם שהמשחק ,Burnout Crash, יהיה "משחק אקשן ארקיידי המבוסס בעיר הדימיונית Crash City (עיר ההתרסקויות) ומטרתו תיהיה לגרום כמה שיותר נזק לתנועה ולביניינים ע"י ריסוק מכוניות לתוכם".מתוך התיאור הזה אפשר לנחש שהסדרה חוזרת אחורה, לימים הארקיידים...

מאמרים אחרונים