דיווחים מספרים ש-Final Fantasy XV יאוחר לסוף נובמבר

 מיטב קלינפלד  13/08/2016
Fonts by Google Fonts. Icons by Fontello. Full Credits here »