Deep Silver שיחררו טריילר השקה לMetro: Last Light. זהו הזמן המתאים מאחר המשחק יוצא השבוע (למעשה הוא כבר יצא בארה"ב). תוכלו לצפות בו למטה ולהודות לכך שאנחנו לא חיים מתחת לקרקע בגלל חורף רדיואקטיבי; לפחות עדיין.