תמונה תמימה של Assassin’s Creed III הובילה לסרטון סודי.

by Eran Shvartz on 23/10/2012
Fonts by Google Fonts. Icons by Fontello. Full Credits here »